Αναζήτηση οχήματος

Καμπάνιες

Ενημερωτικό Δελτίο

Ταξινόμηση οχήματος

Τα οχήματά μας υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και επιθεωρήσεων. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες - Premium, Plus και Standard - προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.

Premium
Comfort
Standard