Καμπάνιες

Υπηρεσίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ταξινόμηση οχήματος

Τα οχήματά μας υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και επιθεωρήσεων. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες - Premium, Comfort και Standard - προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.

Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά
Εγγύηση κατασκευαστή Εγγύηση κατασκευαστή Εγγύηση κατασκευαστή
Χαμηλή απόσταση Χαμηλή απόσταση Χαμηλή απόσταση
Όχημα πλήρως ανακαινισμένο Όχημα πλήρως ανακαινισμένο Όχημα πλήρως ανακαινισμένο
Μέγιστο όχημα 4 ετών Μέγιστο όχημα 4 ετών Μέγιστο όχημα 4 ετών
Μέγιστο όχημα 6 ετών Μέγιστο όχημα 6 ετών Μέγιστο όχημα 6 ετών
Ελαστικό πέλμα τουλάχιστον 6 mm Ελαστικό πέλμα τουλάχιστον 6 mm Ελαστικό πέλμα τουλάχιστον 6 mm
Ελαστικό πέλμα τουλάχιστον 3 mm Ελαστικό πέλμα τουλάχιστον 3 mm Ελαστικό πέλμα τουλάχιστον 3 mm
Διενεργήθηκαν νομικές και τεχνικές επιθεωρήσεις Διενεργήθηκαν νομικές και τεχνικές επιθεωρήσεις Διενεργήθηκαν νομικές και τεχνικές επιθεωρήσεις
Πλήρης τεκμηρίωση οχήματος Πλήρης τεκμηρίωση οχήματος Πλήρης τεκμηρίωση οχήματος
Τροχαίο Τροχαίο Τροχαίο
Εξωτερικά και εσωτερικά καθαρισμένα Εξωτερικά και εσωτερικά καθαρισμένα Εξωτερικά και εσωτερικά καθαρισμένα
εμφάνιση όλων   εμφάνιση όλων   εμφάνιση όλων